บทความ 4412ต.ค.4 ขั้นตอนขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องรู้

4 ขั้นตอนขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องรู้

4 ขั้นตอนขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องรู้ ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น นอกจากต้องเตรียมงบประมาณในการรับเหมาก่อสร้างให้พร้อม เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีและมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มากประสบการณ์ ที่สำคัญต้องมีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรด้วยนะคะ เพราะในการรับเหมาก่อสร้างบ้านไม่เพียงให้ความสำคัญในส่วนของงบประมาณเท่านั้น แต่เอกสารในการขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องรู้เช่นกันค่ะ วันนี้แอดมินมี 4 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารการขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างที่ต้องเตรียมมาแนะนำค่ะ

งานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น@รามคำแหง โดย ไอ แอม เฮีย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง นนทบุรี ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน

ทำไมต้องยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้าง

เจ้าของบ้านหลาย ๆ ท่านที่ต้องการรับเหมาก่อสร้างบ้านเองนั้น อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมเราต้องยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างด้วย ทั้ง ๆ ที่เราดำเนินการรับเหมาก่อสร้างบ้านในพื้นที่ของเราเอง ซึ่งการขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร หรือการรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านที่มีผลต่อโครงสร้างเดิมนั้น เราจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้าง กับสำนักงานเขตหรือพื้นที่เทศบาลในท้องที่นั้น ๆ ตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันอันตรายของสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปลูกสร้างใหม่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยเดิมของชุมชนโดยรอบ และความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยเองหรือชุมชนรอบข้างด้วยค่ะ

iamhere-4-ขั้นตอนขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องรู้

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้าน

  1. เจ้าของบ้านต้องกรอกเอกสารขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
  2. เตรียมเอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน รวมถึงรายละเอียดในการรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยจะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็นรับรองแบบบ้าน (หากไม่มีสถาปนิกเซ็นรับรอง เจ้าของบ้านสามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้ค่ะ)
  3. เตรียมหนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างและเอกสารจากวิศวกรงานรับเหมาก่อสร้าง
  4. เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่จะดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนในกรณีเช่าที่ดินปลูกบ้าน ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างบ้านจากเจ้าของบ้านด้วยค่ะ
  5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร หากเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน และกรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้กับตัวแทนที่ไปยื่นเอกสาร ขออนุญาตดำเนินการรับเหมอก่อสร้างบ้าน หรือรับเหมาก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ค่ะ
ภาพผลงานการออกแบบบ้านแฝด @สาธุประดิษฐ์ I AM HERE บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้าง

  1. เจ้าของบ้านสามารถยื่นคำร้องขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคารหรือรับเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นท้องถิ่นที่นั้น ๆ ค่ะ
  2. ในการยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างอาคาร ทางสำนักงานเขตท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎหมายการรับเหมาก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านและอาคาร ซึ่งสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตรับเหมาก่อสร้างก่อน และต้องดำเนินการรับเหมาก่อสร้างบ้านตามแปลนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะ
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างแล้ว หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอาจมีการให้แก้ไขรายละเอียดบางรายการ เจ้าของบ้านต้องดำเนินการแก้ไขและยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างใหม่อีกรอบค่ะ
  4. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างแล้ว เจ้าของบ้านควรทำสำเนาเอกสารการอนุมัติรับเหมาก่อสร้างเก็บไว้กับตัวเอง สถาปนิก วิศวกร และบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน เพื่อดำเนินการรับเหมาก่อสร้างบ้านต่อไปค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับการเตรียมเอกสารในการยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้าน และขั้นตอนการยื่นขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างบ้านที่แอดมินได้นำมาฝากในวันนี้ หวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้เจ้าของบ้านทราบรายละเอียดในขั้นตอนการขออนุญาตรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนะคะ แต่การเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อย่าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง I AM HERE ไม่เพียงคุณจะได้งานรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านเท่านั้นนะคะ คุณยังจะได้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาในขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ อย่างไรกังวลเลยค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับเหมาก่อสร้าง มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top