บทความ 4417ต.ค.สร้างบ้านทั้งทีรับมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างไร

สร้างบ้านทั้งทีรับมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างไร

สร้างบ้านทั้งทีรับมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างไร หากคุณอยากจะสร้างบ้านสักหลังนั้น ไม่เพียงเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมงบประมาณในการรับเหมาก่อสร้างบ้าน มองหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไว้ใจได้ หรือเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรเท่านั้น แต่คุณอาจจะต้องพบเจอปัญหาในการรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ไม่คาดคิดด้วยค่ะ ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในงานรับเหมาก่อสร้างบ้านจะมีอะไรบ้าง แล้วจะมีวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร ตามมาดูกันเลยค่ะ

  1. ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้วัสดุไม่ตรงตามสเปค

เรียกได้ว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องเจอก็คือ ปัญหาโกงสเปควัสดุรับเหมาก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาก่อสร้างอาจใช้วัสดุเกรดต่ำมาใช้ในงานรับเหมาก่อสร้าง เช่น อาจใช้เหล็กเกรดต่ำที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในส่วนของโครงสร้าง ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหากเจ้าของบ้านไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของงานรับเหมาก่อสร้างค่ะ

  1. ไม่มีวิศวกรเข้ามาตรวจงานรับเหมาก่อสร้าง

ไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือรับเหมาก่อสร้างอาคารก็ตาม จะต้องมีวิศวกรเข้ามาควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างและเข้ามาตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นระยะนะคะ ยิ่งการรับเหมาก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างบ้านด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างหรือวิศวกรเข้ามาควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างอยู่มาไซต์งาน แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มักปล่อยให้คนงานทำงานไปเรื่อย ๆ จนเสร็จและขาดการตรวจสอบความถูกต้อง จึงทำให้เกิดปัญหาในงานรับเหมาก่อสร้างขึ้น และทำให้ต้องกลับมาแก้ไขจนเกิดความล่าช้าในงานรับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง ร้านกาแฟ @ศรีนครินทร์ เรารับเหมาก่อสร้างครบวงจร บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี I AM HERE
  1. งานรับเหมาก่อสร้างล่าช้า

ปัญหางานรับเหมาก่อสร้างล่าช้าสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยจะเกิดจากการเลือกใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีแผนการทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ชัดเจนและบริหารจัดงานรับเหมาก่อสร้างได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะขาดคนงานรับเหมาก่อสร้างจากการย้ายไปทำงานไซต์งานอื่น หรือมีการแก้ไขงานรับเหมาก่อสร้างบ้าน เป็นต้นค่ะ

  1. ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่มีความรับผิดชอบ

ในการทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านหรือรับเหมาก่อสร้างอาคารก็ตาม จะต้องมีกำหนดเวลาในแต่ละส่วนงานที่แน่นอน แต่การเลือกใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่ขาดความเป็นมืออาชีพ อาจทำให้งานรับเหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือรับปากว่าจะแก้ไขงานแต่ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ หรือที่ร้ายแรงที่สุดก็คือไม่สามารถติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างได้นั่นเองค่ะ

งานออกแบบต่อเติมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @ราชพฤกษ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และออกแบบบ้าน
  1. เบิกงานค่ารับเหมาก่อสร้างล่วงหน้า

การที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเบิกค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านล่วงหน้าทั้งที่งานยังไม่มีความคืบหน้า มีให้เห็นกันบ่อยมาก ๆ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างอาจจะอ้างว่าเบิกซื้ออุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง หรือจ่ายค่าแรงคนงาน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหางบประมาณบานปลายได้ หรือเกิดปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงาน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบ้านค่ะ

How to รับมือกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  1. เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี

อย่างที่ทราบกันดีนะคะ การรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเจ้าของบ้านควรเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลาย ๆ แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ แล้วตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเหล่านี้ และให้ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างส่งใบ BOQ แสดงสเปควัสดุที่จะใช้งานในงานรับเหมาก่อสร้างบ้าน ค่าแรง จำนวนงวดงานรับเหมาก่อสร้างบ้านให้ชัดเจนค่ะ และไม่ควรเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่เสนอราคาถูกกว่าท้องตลาด เพราะเสี่ยงที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาจทิ้งงานได้ค่ะ

งานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น@รามคำแหง โดย ไอ แอม เฮีย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง นนทบุรี ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน
  1. ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง

ไม่ว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่คุณเลือกมาจะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนก็ตาม เจ้าของบ้านต้องทำสัญญารับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ต้องมีการฟ้องศาลค่ะ และควรระบุถึงการแบ่งจ่ายเงินค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นงวดงานหลาย ๆ งวด มีการกำหนดเวลารับเหมาก่อสร้างบ้านที่ชัดเจน ว่างานรับเหมาก่อสร้างบ้านในละส่วนงานต้องเสร็จเมื่อไหร่ รวมถึงมีค่าปรับหากงานรับเหมาก่อสร้างล่าช้า ซึ่งจะทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานให้แล้วเสร็จตามงวดงานที่กำหนดค่ะ

  1. มีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง

ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเข้าไปควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างนะคะ เพื่อป้องกันปัญหาการรับเหมาก่อสร้างผิดแบบ หรือหากโครงสร้างบ้านมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และเจ้าของบ้านควรเข้าไปตรวจสอบงานรับเหมาก่อสร้างบ้านด้วยตนเองบ่อย ๆ ด้วยค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน มีทีมงานสถาปนิก วิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top