บทความ 4519ต.ค.จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี

จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี หากเรามีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องการบ้านที่ออกแบบตรงตามความต้องการของเรา การปลูกบ้านเองแทนการซื้อบ้านจัดสรรก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด การที่จะสร้างบ้านได้ ต้องมีการวางแผนหลายอย่าง พร้อมทั้งต้องมีกำลังทรัพย์ในการจะสร้างบ้าน ซึ่งการจะสร้างบ้านเองนั้นจะต้องทำการจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน อย่างไรก็ตามการปลูกบ้านเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ทั้งรูปแบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ เจ้าของบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านมาทำการสร้างบ้านให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี

การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเอง

การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน จะเป็นระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง ซึ่งระบบนี้เจ้าของบ้านจะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านหลายราย ทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้านจะพิจารณาจากราคาและความน่าเชื่อถือก่อนทำสัญญาว่าจ้าง

จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี

ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน

  • การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย

ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน

  • ควบคุมระยะเวลาได้ยาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกแบบจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างค่อนข้างนาน
  • ปัญหาเทคนิคในช่วงก่อสร้างที่เกิดจากแบบของผู้ออกแบบ บางครั้งเกิดปัญหาเทคนิคในการก่อสร้าง เพราะผู้ออกแบบกับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านไม่ได้ร่วมงานกันตั้งแต่ต้น
  • ความไม่รู้และความไม่ชำนาญของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องขออนุญาต วัสดุ/สเปค อุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพงาน และการตรวจรับงาน นำไปสู่ปัญหาทั้งก่อนและหลังเข้าอยู่อาศัย
จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี

การจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน

การจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยส่วนมากบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านจะมีแบบบ้านให้เลือก เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร

จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน

  • สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง
  • มีคนรับผิดชอบชัดเจน ติดตามได้กรณีเกิดปัญหา

ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน

  • แบบบ้านมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ
  • ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากบทความเรื่องจ้าง ผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดี จะช่วยให้คุณตัดสินใจพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านได้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถสร้างบ้านได้ตรงตามความต้องการของคุณ และไร้ปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง ซึ่งหากคุณสนใจที่จะสร้างบ้าน I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านครบวงจร รับออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างบ้านครบจบในที่เดียว โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยเราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี มีแบบบ้านสวยในราคาสมเหตุสมผล คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาก่อนและหลังสร้างบ้านอย่างใกล้ชิด ตลอดทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน คิดจะสร้างบ้านวางใจให้ I AM HERE บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านดูแลสิคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top